In samenwerking met Volksuniversiteit Breda zijn we gestart met de ontwikkeling van een administratiesysteem voor de Volksuniversiteit. Door onze kennis van de cursus en scholingsbranche hebben we veel van de processen weten te automatiseren. Maar de volksuniversiteiten kennen enkele unieke uitdagingen die we samen met de medewerkers van de Volksuniversiteit in Breda aan het oplossen zijn. 

Wat doet de volksuniversiteit?

Volksuniversiteit is wat het woord zegt: een universiteit voor het volk. Grondiger uitgelegd vormen volksuniversiteiten een landelijk netwerk van onderwijs voor volwassenen. Dit netwerk is een onderdeel van het sociaal-cultureel netwerk en hoort bij de vormingsplicht van de subsidiërende overheid de bevolking levenslang te laten leren.

Hoe werkt een volksuniversiteit

Volwassenen schrijven zich in op losstaande cursussen, omdat ze mogelijk aan een tweede loopbaan willen beginnen. De volksuniversiteit is er voor iedereen, ongeacht vooropleiding of achtergrond, hoewel de cursist doorgaans de school allang verlaten heeft. Voorop staat het bieden van mogelijkheden om zich onder deskundige begeleiding zo breed mogelijk te informeren en te vormen. Dat kan zijn een vreemde taal leren, een nieuwe hobby beginnen of alleen maar inzicht vergroten en algemene ontwikkeling bevorderen. De cursussen van een volksuniversiteit zijn als aanvulling bedoeld en eventuele getuigschriften ervan hebben geen wettelijk karakter, maar zijn nuttig als referentie bij het solliciteren naar een baan of het opnemen van vrijwilligerswerk.

Op de volksuniversiteit werkt men veel met kleinere groepen; een tiental cursisten kan voldoende zijn om een cursus te laten plaatsvinden, waardoor de interactie tussen docent en cursisten groter is. Bijgevolg kan een schoolse of onpersoonlijke overdracht van kennis of praktijk tot een minimum worden beperkt.

Unieke uitdagingen voor automatisering

De volksuniversiteiten staan midden in de samenleving en kennen een oudere doelgroep die door niet altijd een technische achtergrond hebben. Daarnaast zijn de Volksuniversiteiten een verlengstuk van de gemeente en hebben daarom in de afgelopen jaren vele bezuinigingen moeten incasseren. Door samen met de volksuniversiteit dit systeem te ontwikkelen kunnen we gebruik maken van elkaars kennis en is het systeem straks eigendom van de deelnemende partijen. De digitalisering moet ook een nieuw jonger publiek aantrekken naar deze manier van scholing.