Samen met IFPS-Global werken we al jaren samen om de wereldwijde "Price Look Up (PLU) Codes gemakkelijk te beheren en te "delen" met iedereen die deze codes nodig hebben of willen gebruiken.


Over PLU-Codes, IFPS-Global en Frug i Com

“Price-Look-Up-codes” zijn 4 of 5 cijfers die sinds 1990 door supermarkten worden gebruikt om afrekenen en inventariseren gemakkelijker, sneller en nauwkeuriger te maken. Van een plu code is af te leiden om wat voor soort (appels, wortels) en categorie (fruit, groenten) product het gaat. Daarnaast is per PLU-code aangegeven waar het een product aan moet voldoen om deze code te dragen zoals bijvoorbeeld gewicht en afmetingen. 

Plu-codes worden beheerd en uitgegeven door IFPS-Global. De “International Federation for Produce Standards” is een internationale coalitie van groenten- en fruitgebonden organisaties die samenwerken aan de  standaard voor het gebruik van internationale PLU-nummers.

Frug i Com is de Nederlandse organisatie voor standaardisatie en automatisering in de groenten- en fruitsector. Door standaardisering m.b.v. codesystemen en digitale informatie-uitwisseling de sector op een zo snel en efficiënt mogelijke manier te laten werken. 

Adminsysteem voor beheer PLU-Codes

Achter een PLU-code schuilt veel informatie over het soort en type product. Zo'n product mpet daarnaast voldoen aan bepaalde eisen zoals gewicht en afmeting. En wordt o.a. informatie opgeslagen zoals de botanische naam, de organisatie die de code heeft aangevraagd, en verschillende vertalingen. De informatie in het adminsysteem is beschikbaar in het Engels, Nederlands, Frans, Spaans, Portugees en Duits. 

Ook zijn de PLU-codes gekoppeld aan ons systeem voor het beheer van GPC-codes, de “Global Product Classification Codes” worden gebruikt om een product te classificeren op basis van diverse categorieën en overeenkomsten. Deze zijn niet sector gebonden, maar bestaan voor vrijwel elk product dat te koop is. 

Search Widget en Progressive Web app

Om de informatie die schuil gaat achter een specifieke of serie PLU-codes te raadplegen ontwikkelden we een search-widget die op elke website ge-embed kan worden. 

Nadat we al enige jaren samenwerkte hebben we onlangs ook de native mobile App vervangen voor een eenvoudig te gebruiken Progressive Web App: bereikbaar via je standaard mobiele webbrowser of om direct op je telefoon te downloaden voor razendsnelle toegang. 


Aanvraag, toekenning en acceptatieproces nieuwe PLU-codes

Organisaties kunnen een PLU-code aanvragen voor een nieuw product dat op de markt gebracht moet worden. Na het invullen van alle benodigde gegevens wordt dit doorgezet naar de PLU-manager. Zij controleert de aanvraag, voorziet van de juiste gegevens, wijst een PLU-code toe en stuurt dit door naar de PLU-commissie. Alle commissieleden moeten akkoord geven op de nieuwe aanvraag en terugsturen naar de PLU-manager. Zij publiceert de nieuwe PLU-code.
Waar dit voorheen nog allemaal handmatige werkzaamheden waren met een eindeloze e-mailcommunicatie naar de verschillende betrokken partijen, kan dit nu allemaal via een geautomatiseerd systeem waar iedereen met een paar klikken de aanvragen kunnen verwerken.