Gemeente Breda, eigenaar van het nieuwe bedrijvenverzamelgebouw in het voormalige belastingkantoor, is de eerste gebruiker van ons nieuwe multifunctionele Extranet / Communityportal.
Het potaal moet voornamelijk een "verbindende functie" hebben door zowel interne gebruikers van het pand als externe geïnteresseerden een plek te bieden om informatie te verspreiden en verkrijgen.  


Het concept

Het voormalige belastingkantoor en het gebied daaromheen aan de rand van het centrum van Breda is altijd een heel gesloten deel van de stad geweest: Militairen, UWV, de Rechtbank, het Belastingkantoor: allemaal plekken waar je je als burger liever niet begeeft. Het hele gebied wordt ingezet voor placemaking en wordt als het ware "teruggegeven aan de stad".
Binnen het voormalige belastingkantoor, nu bekend als "De Teruggave" zijn nu tal van organisaties gevestigd die, naast het betalen van huur, allemaal iets terugdoen voor Gebouw, Gebied, of Gemeente. Daarnaast worden er zeer regelmatig activiteiten georganiseerd in het pand zoals pop-restaurant, de hoogste oliebollenkraam van het land, cultuurnacht, open monumentendag, presentaties en evenementen.

Met het portaal van Netsetters kunnen deze organisaties en organisatoren zichzelf presenteren en o.a. gezamenlijk nieuws en agenda op de openbare website bijhouden. 

De inzet van ons systeem

Het systeem wordt op 2 manieren ingezet:

 • Community Portaal voor intern gebruik
  Medewerkers van gehuisveste en betrokken organisaties kunnen inloggen op de portal om hier gezamenlijk (bedrijfs)profielen, agenda en nieuws items bij te werken en d.m.v. een berichten systeem elkaar op de hoogte te houden over activiteiten en wetenswaardigheden binnen het gebouw

 • Een openbare website
  Vanuit de portal wordt informatie ingeladen op de openbare website zoals: Bedrijfsprofielen, Agenda en Nieuwsitems.

Overzicht van functionaliteiten

Een greep uit de mogelijkheden:

 • Organisatieprofielen
  Een overzicht van de gehuisveste en betrokken organisaties, zelf te onderhouden door medewerkers van de organisatie.
  Wie zijn we? Wat doen we? Wat doen we terug voor de stad? Foto's, Medewerkers etc. 

 • Gebruikersprofielen
  Inlog- en editfuncties voor medewerkers van organisaties en een intern overzicht van medewerkers die bij elke organisatie horen
  Wie is mijn buurman?

 • Gebruikersgroepen
  Eenvoudig gebruikers en organisaties indelen in groepen
  Intern, Extern, 2e verdieping, Facilitair contactpersonen, HR afdelingen, etc.

 • Agendafunctie
  Het gezamenlijk beheren van een agenda met openbare en interne activiteiten
  Makkelijk bijeenkomsten inplannen: Openbaar, Intern, of een andere specifieke gebruikersgroep

 • Ruimtebeheer
  Het eenvoudig beheren van de diverse ruimtes in het pand
  Korte verhuur, Lange verhuur, bezetting van vergaderzalen en evenementlocaties, wie zit waar en wanneer?  
     
 • Nieuws
  Elke organisatie kan nieuwsberichten plaatsen voor op de openbare website of voor intern gebruik.
   
 • Berichtensysteem
  Iets organiseren? Roosters maken? Toelichting op de huisregels? Gemakkelijk er overzichtelijk via het berichtensysteem.


Communicatie van andere projecten

Ook de communicatie van andere projecten binnen de gemeente Breda worden hiermee gefaciliteerd. 

GreenQuays

8 Organisaties doen onderzoek groene kades.
De gemeente Breda gaat samen met 7 partners onderzoeken wat er nodig is om de kademuren in Breda te vergroenen. Zowel op de kademuren als tegen de verticale kademuren aan.Seeligkwartier / Gasthuisvelden

Een nieuw stuk Breda voor en door Bredanaars
De gemeente Breda koopt 2 grote gebieden aan de rand van het centrum terug van het Rijk. Samen met iedereen wie dat wil wordt er de aankomende jaren nagedacht over de invulling van dit gebied.